Tietosuojaseloste

Komia-klapi.fi – sähköisten palvelujen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Komia Klapi Oy
Kangassompintie 2 b
62200 KAUHAVA
Puhelin 050 543 4671
Y-tunnus 3251336-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Antti Hantula
Puh. 050 543 4671
sähköposti: info@komia-klapi.fi

3. Rekisterin nimi
komia-klapi.fi sähköisten palvelujen rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
– tilausten arkistointi ja käsittely
– asiakasrekisterin ylläpitäminen
– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– palvelun toteuttaminen
– asiakastapahtumien varmentaminen
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
– luottotietojen tarkistaminen
– markkinointi
– analysointi ja tilastointi ( Käytössämme mm. Google Analytics)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö perustuu asiakkaalta itseltään saatuihin tietoihin:

– Asiakkaan yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
– Tilaus- ja rekisteröitymistiedot ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
– Asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot sekä asiakaspalautteet
– Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot,
kuten selailu- ja hakutiedot
– Mahdolliset luvat ja suostumukset
– Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

– Asiakkaan www-palvelussa antamat tiedot
– Asiakkaan puhelimessa, sähköpostilla tai tapaamisessa kertomat tiedot
– Julkisesti saatavilla olevat tiedot, esim. väestörekisteritiedot, puhelinluettelotiedot tms.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkaan tilaaman tuotteen perille toimittamiseksi tarpeellista.

Tietoja voidaan luovuttaa:
– Markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin henkilötietolain mukaisesti.
– Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai
viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Henkilön tunnistamista varten henkilöllä täytyy olla
virallinen henkilötodistus. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Päivitetty 18.1.2022

Shopping Cart
Vieritä ylös